Geweldloos verzet: van onmacht naar kracht

Voor (pleeg)ouders van kinderen die ernstig probleemgedrag vertonen en niet gevoelig lijken voor autoriteit, werkt Levvel steeds vaker met de methode Geweldloos Verzet. Pleegouders Bob en Karin volgden de oudertraining. ‘Zonder de training weet ik niet of we het gered hadden.’

Voor sommige (pleeg)ouders is het een herkenbaar scenario: conflicten lopen uit de hand, je (pleeg)kind luistert niet, schreeuwt of slaat. Door terechtwijzen, dreigen en straffen escaleert de boel. Van een milde aanpak – rustig praten, begrip tonen – trekt je kind zich niks aan. Je pendelt tussen deze twee uitersten. Of jij en je partner zijn het niet eens over de aanpak, waardoor er ook onderling spanning ontstaat. De relatie met je (pleeg)kind verslechtert en het kost je steeds meer moeite om je (pleeg)kind positief te benaderen. Je lijkt in een cirkel beland waar je niet meer uit komt.

De benadering Geweldloos Verzet biedt ouders een alternatief: het geeft handvatten om grenzen te stellen en conflicten te verminderen, en zorgt voor ruimte om de relatie met je (pleeg)kind te verbeteren. De methode werkt ook als ouders zich onmachtig voelen vanwege angstproblemen van hun kind, depressie of passief verzet tegen ouders.

Illusie loslaten
Bob en Karin, pleegouders van Tessa (14), volgden de oudercursus Geweldloos Verzet. Tessa was tien toen ze opstandig werd. Karin: ‘Onze vier oudere dochters konden we met onze ogen sturen. Als ik streng keek, dan bonden ze in. Maar Tessa was niet gevoelig voor gezag. Dan ga je straffen en belonen, druk uitoefenen, met als gevolg: nog meer conflicten, met verbaal en fysiek geweld. Het was een totaal nieuwe ervaring. Haar gedrag werd zo heftig, dat we bang waren dat ze niet meer zou kunnen blijven. Maar stoppen is geen optie voor je gevoel, dat is de slechtste boodschap ooit aan een pleegkind. Dit is haar enige huis, je wil er alles aan doen om dat te behouden. Maar je wil ook niet zelf in een burn-out terecht komen.’

Geweldloos Verzet bestaat uit een aantal uitgangspunten, stappen en handvatten. Systeemtherapeut Margo van der Stelt en sociaal psychiatrisch verpleegkundige Ron Ottenbros van Levvel trainen professionals en (pleeg) ouders in de methode. Margo: ‘Je begint met de illusie los te laten dat je controle hebt over het gedrag van je kind. Dat heb je niet. Maar wel over je eigen gedrag. En daar gaan ouders aan werken.’

Onder de stolp
Ouders beginnen met prioriteren. Ron: ‘Op het moment dat je op alles reageert, reageer je op niets. Dus je besluit: welk gedrag vinden we op dit moment echt onacceptabel?’ Bij Bob en Karin was dat: niet naar school gaan en fysiek geweld gebruiken. Dan bouw je een steunnetwerk op: wie kunnen je bijstaan in je aanpak? Dat betekent dat je open moet zijn tegen mensen in je omgeving. En dat kan moeilijk zijn. Margo: ‘Juist voor pleegouders. Ze hebben vaak het gevoel: ik heb hier zelf zo bewust voor gekozen, ik moet het zelf oplossen. Maar laat dat alsjeblieft los. Als je problemen onder de stolp houdt, gaan ze juist groeien.’

Ook Karin en Bob vonden dit ingewikkeld. ‘We kregen er ruzie over met Tessa. Maar we hebben gezegd: we kunnen het niet alleen. We zijn over de schaamte heengestapt en bewuster gaan investeren in ons netwerk. En dat is heel goed geweest.’

Zo werd Tessa op vakantie eens zo boos dat ze haar spullen pakte en alleen op de trein stapte. Onderweg strandde ze. Karin: ‘Vrienden van ons hebben haar opgehaald en Tessa heeft daar een week gelogeerd. Ze heeft hen verteld hoe zij zich voelde, iets dat ze bij ons nooit zou doen. Ze bleek bepaalde gebeurtenissen zo geïnterpreteerd te hebben, dat ze het gevoel had er niet bij te horen. Een week later zijn we bij elkaar gaan zitten om te praten. Dat was een redelijk intiem gesprek. Toen bleek angst een groot thema. Angst om dingen te doen die ze niet wil, maar ook angst voor het anders zijn, er niet bij te horen, omdat ze pleegkind is.

Zonder schakelpersoon waren we niet zover gekomen. En door zelf open te zijn, gaven we Tessa ook toestemming om te klagen over ons. Het is geen zwaktebod dat je andere mensen nodig hebt in je leven, je wordt er juist rijker van.’

Brief schrijven
Als je weet wat je als ouder anders kunt gaan doen, welk gedrag echt onacceptabel is en mensen hebt gevonden die je steunen, dan schrijf je een aankondigingsbrief. Die lees je voor aan je kind. Hiermee maak je een statement: dit waarderen we aan je, maar tegen dit gedrag gaan we ons verzetten, en deze mensen gaan ons helpen.

Margo: ‘De onderliggende boodschap is: wat er ook gebeurt, wij blijven je pleegouders, en we strijden voor je. Kinderen roepen soms: jij bent mijn ouder niet. Maar jij kan zeggen: ik blijf wel jouw pleegouder, dat staat los van jouw gedrag.’

Dan is het zaak om conflicten te gaan verminderen. Het mantra hierbij is: het gaat niet om winnen en verliezen, het gaat om volhouden. Karin: ‘Ik vond het een enorme ontdekking wat er gebeurt als je uit die escalatievalkuil stapt. Als je geen vuur meer geeft, dan escaleert het niet. Want in je eentje kun je geen ruzie maken. Dus je zegt: ik ben het er niet mee eens, en dan stop je met antwoorden. Ik ben zelfs wel eens op de wc gaan zitten. In het begin voelt het tegennatuurlijk, je denkt: pak ik mijn rol als opvoeder niet? Het vraagt om een enorme zelfbeheersing. Maar dat is goed om te leren. De stress in huis nam af. De metafoor van de vuurtoren heeft ons erg geholpen; als ouders moet je de onwankelbaarheid hebben van de vuurtoren, hij blijft altijd staan, ook in de storm, en hij wijst de weg.’

Margo: ‘Dat je niet meer op ieder conflict ingaat, betekent niet dat je de opvoeding loslaat. Je kiest ervoor om je reactie uit te stellen. Dat is een bewuste actie, en dat geeft kracht. Er is een natuurlijke neiging om conflicten in het moment op te willen lossen. Maar bij deze kinderen heeft dat een tegenwerkend effect. En ook al luistert het kind wel na straffen, de relatie krijgt een knauw.’ Door het ontwikkelen van zelfcontrole, zet je niet alleen onmacht om in kracht, je geeft ook het goede voorbeeld aan je kind. Ron: ‘Op het moment dat ouders veranderen, ontstaat er voor het kind kans om te veranderen.’

Doordat conflicten afnemen, komt er ruimte om de relatie op een positieve manier te voeden. Bijvoorbeeld door samen iets te ondernemen. ‘Onafhankelijk van het gedrag’, benadrukt Karin. ‘Dus ook na een slechte week gaan we sushi maken, omdat Tessa daar zo van houdt.’

Maar hoe treed je dan wel op tegen gedrag dat je niet wil accepteren? Dan organiseer je een ‘Sit-in’: een moment met je kind waarin je benoemt dat je je verzet tegen dit gedrag en samen wil zoeken naar hoe het anders kan. Komt je kind niet met oplossingen? Geen probleem, je hebt dan in ieder geval laten zien dat je grens is bereikt en dat je bereid bent om samen te werken aan een oplossing. Ron: ‘Het is work in progress, je werkt samen met je netwerk, aan je eigen zelfcontrole. De focus van verandering ligt bij jou als pleegouder.’

De namen Bob, Karin en Tessa zijn vanwege privacy gefingeerd.

Meer lezen
Geweldloos verzet in gezinnen. Een nieuwe benadering van gewelddadig en zelfdestructief gedrag van kinderen en adolescenten., Omer, H. & Wiebenga E. (2015)

Nieuwe autoriteit voor ouders, Omer, H. & Streit, P. (2018)

Training
Levvel biedt regelmatig oudertrainingen aan. Mail voor meer informatie naar geweldloosverzet@levvel.nl

Dit artikel heb ik geschreven voor het blad Thuismakers, voor pleegouders van Levvel en andere geïnteresseerden in pleegzorg.