Pleegouders werven op je werk

Pleegouder met pleegkind

Nieuw personeel werven via het netwerk van medewerkers: voor recruiters is het een beproefd recept. Spirit kijkt de kunst af en experimenteert met netwerkgerichte wervingscampagnes: pleegouders die op hun werk, bij de voetbalclub of op school aandacht vragen voor pleegzorg.

Zo hebben zes pleegouders bij de gemeente Amsterdam op eigen initiatief twee informatiebijeenkomsten georganiseerd voor hun collega’s, met na afloop een borrel om na te praten. Een van hen is Frank de Graaff, naast pleegouder van Yoni ook adviseur bij de gemeente Amsterdam. Hij is verantwoordelijk voor de inkoop en de contracten van de specialistische jeugdzorg en hoort ook via die weg hoeveel moeite het kost om voldoende pleeggezinnen te vinden.

‘13.000 mensen! Een enorm potentieel’

Op initiatief van directeur Hetty Vlug, zelf ook pleegouder, deden ze een oproep aan collegapleegouders. In eerste instantie om ervaringen uit te wisselen. Frank: ‘Maar al snel zagen we dat we meer konden betekenen. Er werken hier 13.000 mensen, allemaal met een Verklaring Omtrent Gedrag en een zeer tolerante werkgever. Een enorm potentieel!’

Tijdens de informatiebijeenkomsten vertelden ze aan zo’n dertig collega’s hun ervaringen. Geen positieve PR-praat, maar realistische verhalen.

Frank: ‘Als je mij vraagt: ‘Ga je de boer op om pleegouders te werven?’ Dan zeg ik, nou… Ik ben blij dat ik voor het pleegouderschap gekozen heb, maar het vergt veel, dat moeten mensen zich realiseren. Er ondoordacht aan beginnen is niet in het belang van pleegkinderen.’

 ‘Geen positieve PR-praat, maar realistische verhalen’

Er werden meteen een aantal misverstanden uit de wereld geholpen. Zo legde Ellie Miedema, regisseur integraal jeugdbeleid, uit dat je ook als alleenstaande moeder pleegouder kunt zijn.

‘Al is het pittig’, vertelde ze erbij. Als haar ‘laatste’ pleegdochter Siham dit najaar het huis uit gaat, heeft ze met tussenpozen vijf kinderen in huis gehad; van vakantieopvang en opvang uit eigen netwerk tot langdurige pleegzorg.

‘Ik heb met alle kinderen nog een lijntje.’

Ellie: ‘Pleegouderschap heeft mijn leven verrijkt. Ik heb toch gezorgd dat een kind uit de jeugdzorg alles heeft meegekregen om zich te ontplooien in een veilige setting. Hoe Siham zich heeft ontwikkeld tot een zelfbewuste vrouw die op het HBO zit, daar ben ik trots op. Alleen als je écht voor een kind gaat, dan ontstaat er iets. Ik heb met alle kinderen nog een lijntje. Met mijn eerste netwerkpleegkind, die nu psychiater is, ga ik nog skiën. Hoe fantastisch is dat!’

‘De stabiliteit van je eigen kinderen speelt mee.’

Frank vertelde zijn collega’s over de impact die de komst van zijn pleegzoon op zijn eigen pubers had. Zijn gezin ving eerder gedurende vijf jaar een meisje op, een plaatsing uit zijn netwerk, net zoals Yoni. ‘Over het idee om Yoni permanent in huis te nemen, hebben we met de kinderen veel gesproken. Maar de beslissing is niet in de groep gegooid. Mijn vrouw en ik hebben er uiteindelijk zelf voor gekozen, vanuit onze eigen inschatting dat we dit als gezin gezamenlijk goed aan zouden kunnen. Daar speelt verantwoordelijkheidsgevoel best een rol bij.’

Ellie: ‘De stabiliteit van je eigen kinderen speelt mee. Ze hebben al zoveel meegekregen, ze kunnen best iets verdragen. En het vormt ze op een goede manier.’

‘De voorlichting werkt als een vlek die langzaam groter wordt.’

Inmiddels zijn Franks eigen kinderen allemaal het huis uit en wil Yoni na de havo een jaar gaan reizen. Siham studeert hard voor haar opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening en staat op het punt om op kamers te gaan. De verhalen van Frank, Ellie en hun collega’s hebben andere collega’s geïnspireerd: Spirit heeft inmiddels een aantal informatieaanvragen binnen van mensen die bij de gemeente Amsterdam werken. Ellie: ‘Ik geloof erin. De voorlichting werkt als een vlek die langzaam groter wordt.’

Netwerkgerichte wervingscampagnes pleegouders

Spirit jeugd en opvoedhulp zet steeds vaker netwerkgerichte wervingscampagnes op, soms zelfs specifiek voor één kind. Consulent werving en communicatieadviseur Maaike Maas houdt zich bezig met gerichte werving en netwerkcampagnes.

‘Veel mensen zijn in eerste instantie ongevoelig voor de grote landelijke campagne. Pleegzorg is vaak een ver-van-hun-bed-show. Maar als ze erachter komen dat er in hun eigen omgeving pleegouders zijn, dan vallen de reclamespotjes ineens wel op.’

Ook Spirit gelooft steeds meer in werven op maat. Maaike: ‘Laatst mocht ik in de kerk in Purmerend na de dienst het levensverhaal vertellen van Gino, een jongen die al een tijd op een plek in een pleeggezin wacht. Zijn crisispleegouders deden een oproep via de voetbalclub en een natuurvereniging in de buurt. Dat werkt. Het komt dichterbij. Het verhaal onthouden mensen en ze gaan er met anderen over praten. Datzelfde geldt voor de verhalen die pleegouders op hun werk of bij sportverenigingen vertellen.’

Helpt u mee?

Is er op uw werk, vereniging of sportclub interesse in het pleegouderschap? Spirit geeft graag voorlichting!

Zelf een bijeenkomst organiseren? Spirit ondersteunt met tips en voorlichtingsmateriaal en schuift graag aan. Neem voor meer informatie en advies contact op met Maaike: m.maas@spirit.nl of 06 – 24 88 30 58.


Beeld: Pleegmoeder Gojah Azijnman, gefotografeerd door Nancy Siesling

Dit artikel verscheen in Binding – 2, 2016, blad voor pleegouders van Spirit Jeugd en Opvoedhulp.