Praktijkverhalen Vakmanschap in de jeugdhulp

Eerlijke, betrokken praktijkverhalen van ouders, kinderen en jongeren die vastgelopen zijn en de jeugdhulpverleners die samen met hen naar maatwerkoplossingen zoeken.

Het platform Vakmanschap van Levvel (voorheen Spirit & de Bascule) toont de dagelijkse dilemma’s in de jeugdhulp en jeugd-GGZ en hoe hulpverleners daarmee omgaan. Hoeveel lef er nodig is om bestaande kaders te doorbreken, vanzelfsprekendheden ter discussie te stellen, om echt tot de kern te komen, alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en door te pakken.

De oprechte verhalen geven een bijzondere inkijk in de praktijk van de jeugdhulp, ze laten zien wat een echte transformatie van de jeugdhulp vereist en hoe het Vakmanschap steeds meer vorm krijgt.

Klik op de afbeelding om dit verhaal te lezen
Klik op de afbeelding om dit verhaal te lezen